Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Wielkie
 • 1991-12-06
 • 236,3000
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1991 r. Nr 38 poz. 2731991-10-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 41/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15732011-07-26
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • międzyrzecki
 • Trzciel (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Trzciel, w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku ptaków wodnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 36/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie" Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 16722012-09-17
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 13662016-07-012036-07-15
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 1672017-01-19

Nie

 • 0,0000
 • 236,3000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim