Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Moczydło
 • 1991-12-06
 • 58,0800
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Nr 23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie rezerwatu przyrody "Moczydło"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 76992012-11-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • węgrowski
 • Stoczek (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków oraz bogatego pod względem liczby gatunków zespołu ptaków.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody