Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mokradła Żegockie
 • 1991-12-06
 • 33,6300
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lądowych ekosystemów nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 52 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Żegockie"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 150, poz. 19382010-09-27
3 Zarządzenie Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Żegockie" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 23, poz. 4272011-03-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • lidzbarski
 • Kiwity (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie populacji gniazdujących, przelotnych i zalatujących ptaków wodno-błotnych; 2) zachowanie naturalnych nieleśnych zbiorowisk roślinnych (zbiorowisk szuwarowych, turzycowisk); 3)zachowanie walorów krajobrazowych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie