Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Łubówko
 • 1991-08-21
 • 77,5000
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. 1991 r. Nr 25 poz. 1721991-08-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Drezdenko (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony w gminie Drezdenko

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie unikalnego, urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Jezioro Łubówko" Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 17, poz. 3062004-03-172024-03-17

Nie

 • 0,0000
 • 77,5000
 • 0,0000

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór