Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wieprzec
 • 1990-01-05
 • 31,9200
 • torfowiskowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. 1990 r. Nr 48, poz. 366) Monitor PolskiM.P. 1990 r. Nr 48, poz. 366

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102)Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski
 • Zamość (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie roślinności torfowiskowej z udziałem gatunków chronionych.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery "Roztocze"2015

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 maja 2016 r.Nie podlega publikacjiNie podlega publikacji
 • 31,9200

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór