Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Struga Dobieszkowska
 • 1990-08-29
 • 37,6500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 40/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Struga Dobieszkowska"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 180, poz. 14782010-06-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zgierski
 • Stryków (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego krajobrazu strumienia śródleśnego z interesującymi formami morfologicznymi oraz dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi, głównie łęgowymi i grądowymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 162, poz. 22412001-08-20

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi