Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szczelina Lechicka
 • 1990-08-29
 • 41,3200
 • leśny
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśńictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Szczelina Lechicka”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15182016-04-20
2 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kartuski
 • Kartuzy (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów leśnych wykształconych w dolinie rynnowej jeziora Kocenko (Klączyno Duże) wraz z jego wodami, a w szczególności żyznej buczyny niżowej Galio odorati-Fagetum.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Szczelina Lechicka”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29522017-08-08

Nie

 • 41,3200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku