Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego
 • 1956-08-08
 • 375,8136
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 65, poz. 761

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zacho. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 126/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha GórskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zach. z 2007, Nr 1, poz. 12007-01-12
3 Rozporządzenie Nr 3/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Lubiatowskie"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 15, poz. 2682008-02-05
4 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.08.2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • koszaliński, Koszalin
 • Koszalin (miejska), Manowo (wiejska)

Położenie otuliny

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych naturalnego środowiska lęgowego wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków wodno - błotnych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. prof. Wojciecha Górskiego". Dziennik Urzędowy Województwa ZachodnioporskiegoDz. Urz. Woj. Zacho. z 2009 r. Nr. 16, poz. 6522009-05-152028-05-28
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Lubiatowskie im. prof. Wojciecha Górskiego"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 49762016-12-122028-05-28

Nie

 • 0,0000
 • 375,8136
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie