Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Niedźwiedzie Wielkie
 • 1955-05-10
 • 34,0200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 kwietnia 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1955 r. Nr 40, poz. 397

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 61 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Niedźwiedzie Wielki"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 169, poz. 21612010-10-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • ostródzki
 • Małdyty (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconych fitocenoz lasu liściastego w tym buczyny pomorskiej w pobliżu wschodniej granicy zasięgu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie