Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jasne
 • 1988-07-27
 • 106,3000
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 21, poz. 193

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jasne" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 40582017-10-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • iławski
 • Iława (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie oligotroficznego jeziora Jasne, gystroficznego jeziora Luba, torfowisk występujących w rynnie pojeziernej oraz otaczających je drzewostanów.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie