Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wydymacz
 • 1987-09-30
 • 47,8600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 28 poz. 2221987-09-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 Zarządzenie Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wydymacz"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 64, poz. 13682010-04-06
3 Zarządzenie Nr 1/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Wydymacz"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 105, poz. 17542011-04-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • ostrowski
 • Przygodzice (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest: zachowanie fitocenoz zespołów leśnych, gatunków roślin chronionych, drzew pomnikowych i miejsc występowania ptaków wodnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 211/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wydymacz"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 191, poz. 44742006-12-08

Nie

 • 47,8600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu