Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dąbrowy Seroczyńskie
 • 1988-02-15
 • 550,1500
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru części dębu bezszypułkowego na terenie rezerwatu przyrody "Dąbrowy Seroczyńskie"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22.03.2011 r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony rezerwatówNie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • siedlecki
 • Wodynie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnego kompleksu leśnego z udziałem drzewostanów z panującym dębem bezszypułkowym i różnogatunkową roślinnością zielną z rzadkimi i chronionymi gatunkami, wyróżniającego się wartościami faunistycznymi i geomorfologicznymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dąbrowy SeroczyńskieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85782016-10-052036-10-19
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dąbrowy SeroczyńskieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 81502017-09-262036-10-19

Nie