Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lubaty
 • 1988-02-15
 • 33,5000
 • wodny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • gostyniński
 • Gostynin (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu jeziora Lubaty wraz z otaczającymi je bagnami i lasami.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody LubatyDz. Urz. Województwa Mazowieckiego2023-01-24
 • 33,5000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór