Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Małecz
 • 1987-08-12
 • 9,1500
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 28, poz. 222

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 15/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Małecz"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 70, poz. 5562010-03-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • tomaszowski
 • Lubochnia (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska różanecznika żółtego oraz fitocenoz boru mieszanego i wilgotnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 50/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Małecz"Dz. urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 372, poz. 3294

Nie

 • 2,0900
 • 6,8400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi