Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Słotwina
 • 1987-09-30
 • 3,3000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobó Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 28, poz. 222

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • dębicki
 • Pilzno (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnego stanowiska pióropusznika strusiego (Mettenica struthioptera).
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór