Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kępa Bazarowa
 • 1987-03-10
 • 32,4000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 55

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kępa Bazarowa"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 35692016-10-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • Toruń
 • Toruń (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie łęgu wierzbowo-topolowego o cechach zbiorowiska naturalnego, występującego na wyspie położonej na toruńskim odcinku Wisły.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 października 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kępa Bazarowa" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 21812012-10-122032-10-27

Nie

 • 32,4000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy