Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dębowo
 • 1954-12-22
 • 25,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1954 r. Nr 119, poz. 1682

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dębowo"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 132, poz. 17972010-08-31
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Dębowo"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 22752019-05-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński
 • Biskupiec (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fitocenoz buczyny pomorskiej na granicy wschodniego zasięgu .
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie