Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wójtowski Grąd
 • 1987-03-10
 • 3,5200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 541987-03-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wójtowski Grąd”.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 36132015-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • włocławski
 • Włocławek (wiejska)
 • Włocławek, wg Planu Urządzenia Lasu na lata 2006-2015 Przyborowo: 212h, 212i, 213a, 213b, 213~a

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie rzadkich na terenach wydmowych zespołów grądu i boru mieszanego z wykształconymi na tym terenie glebami rdzawo-brunatnymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wójtowski Grąd”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 37722015-11-302035-12-15

Nie

 • 2,4000
 • 1,1200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.