Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ostrów Trzebielski
 • 1987-03-10
 • 8,2900
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 54

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Ostrów Trzebielski”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 43942015-12-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ostrów Trzebielski”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 28652014-08-25
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Lipnica (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą: 1) wyspa na jeziorze Trzebielsk obejmująca działkę ewidencyjną nr 251 obrębu Lipnica (nr 0008) będąca własnością Gminy Lipnica; 2) fragment jeziora Trzebielsk w otoczeniu wyspy obejmujący część działki ewidencyjnej nr 250 obrębu Lipnica (nr 0008) będący własnością Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Marszałka Województwa Pomorskiego.

Położenie otuliny

 • 76,4700
 • Otulinę stanowi część działki ewidencyjnej 250 będąca poza granicami rezerwatu oraz działki ewidencyjne 252, 259/3, 259/4, 259/5 i 259/6 obrębu Lipnica (nr 0008).

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie awifauny, jej miejsc lęgowych, żerowisk oraz ostoi ptaków przelotnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów Trzebielski”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 20432016-06-02

Nie

 • 0,0000
 • 8,2900
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór