Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Miodne
 • 1985-05-01
 • 20,3800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1985 r. Nr 7, poz. 60

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody MiodneDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 3969

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • zwoleński
 • Zwoleń (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 1,8200

Ochrona

 • Zachowanie fragmentu lasu mieszanego z udziałem buka występującego na północnej granicy zasięgu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody MiodneDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 702019-01-032039-01-17

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody