Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wierzchomińskie Bagno
 • 1984-08-01
 • 43,6400
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 17, poz. 1251984-07-25

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wierzchomińskie Bagno"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 50272016-12-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • koszaliński
 • Będzino (wiejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Będzino, w powiecie koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim. Według Ewidencji gruntów i budynków powiatu koszalińskiego (stan na dzień 01.09.2016 r.) rezerwat obejmuje części działek ewidencyjnych o nr: 319, 320 obręb Smolne w gminie Będzino /odpowiadające im wydzielenia leśne 319b, c, l, ~c, 320d, f, g, h, i, j, k, l, ~b Nadleśnictwa Gościno według Planu urządzenia lasu na lata 2016-2025 oraz początkowy odcinek rzeki Tymienicy (część działki nr 246 obręb Smolne w gm. Będzino).

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu jeziora dystroficznego i torfowiska mszarnego, w otoczeniu lasów typowych dla Pobrzeża Bałtyku.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 60/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wierzchomińskie Bagno"Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 106, poz. 18302007-10-262026-11-08

Nie

 • 0,0000
 • 43,6400
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie