Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielkopole
 • 1984-05-18
 • 42,0800
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 108) Monitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 28/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wielkopole" Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz. 17322007-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • piotrkowski
 • Ręczno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnego drzewostanu jodłowego z rzadkimi gatunkami roślin w runie, występującego w sąsiedztwie północnej granicy zasięgu jodły.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 26/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielkopole"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. poz. 8672011-03-31

Nie

 • 42,0800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi