Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zielone
 • 1984-01-01
 • 17,0200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zielone" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29182017-08-03
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Zielone”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Krokowa (wiejska)

Położenie otuliny

 • 59,5500

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie populacji wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum oraz umożliwienie renaturyzacji zniekształconych fitocenoz leśnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zielone”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 31392018-08-02

Nie

 • 17,0200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku