Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowa Góra nad Pysznem
 • 1982-11-01
 • 6,2700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1982 r. Nr 25, poz. 234

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Góra nad Pysznem"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 3004
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Góra nad Pysznem"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 575
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Bukowa Góra nad Pysznem”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Bytów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu kwaśnej buczyny pomorskiej wraz ze starodrzewem bukowym.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku