Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lasek Kurowski
 • 1984-01-01
 • 22,0700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 31/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lasek Kurowski"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 349, poz. 3041
3 Zarządzenie Nr 49/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lasek Kurowski"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. N 194, poz. 15672010-07-02
4 Zarządzenie Nr 6/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lasek Kurowski"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 16452013-03-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • wieluński
 • Wieluń (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów leśnych z udziałem jodły i buka.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 13/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lasek Kurowski"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 98, poz. 8332011-04-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lasek Kurowski"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1312015-01-22

Nie

 • 22,0700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi