Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mokry Las
 • 1984-01-01
 • 14,5900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenia Nr 32/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokry Las"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 349, poz. 30422008-11-17
3 Zarządzenie Nr 5/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokry Las"Dz. urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 194, poz. 1569
4 Zarządzenie nr 7/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokry Las"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 16462013-03-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • pajęczański
 • Siemkowice (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów lasów wilgotnych z udziałem jodły.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mokry Las"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 98, poz.8352011-04-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mokry Las"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1332015-01-20
3 arządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokry Las” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 2932016-01-21
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokry Las” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 36412016-08-04

Nie

 • 14,5900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi