Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Puszcza Mariańska
 • 1983-06-01
 • 132,2300
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 63, poz. 1602

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • żyrardowski
 • Puszcza Mariańska (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych w runie.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Puszcza MariańskaDz. Urz. Województwa Mazowieckiego2023-01-24
 • 132,2300

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór