Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Buki Zdroiskie
 • 1982-11-01
 • 75,5700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1982 r. Nr 25, poz. 2341982-10-18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 40/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15722011-07-26
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody; Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki, gorzowski
 • Zwierzyn (wiejska), Strzelce Krajeńskie (miejsko-wiejska), Santok (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gmin: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim oraz w gminie Santok w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego, porastającego malownicze zbocza wąwozu rzeki Santoczna
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 43/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 21922012-11-12
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 13652016-07-012036-07-15
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 1682017-01-19

Nie

 • 75,5700
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.