Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego
 • 1982-11-01
 • 1819,7200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1982 r. Nr 25, poz. 2341982-10-18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego” Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22542013-07-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński
 • Stawiguda (wiejska), Purda (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą: 1) obszar lasów, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nowe Ramuki na lata 2005-2014, jako oddziały leśne: 103, 104, 118, 119, 177b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~i, ~j- 01, ~j-99, ~k-01, ~k-99, 214-218, 252c, f, g, i, k, m, o, ~d, ~f, 253-256, 293 - 298, 329-333, 357c, d, f, g, h, ~c, ~d, ~f, ~g, 358-364, 461, 462, 463 a, b, c, d, f, g, h, i, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, 464, 471a, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, 472a, b, ~a, ~b-01, ~c-01, ~d-01, 478-482, 495-496, 497a, b, c, d, f, g, h, i, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~i, ~j, ~k, ~l, 506, 507, 514a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, y, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~i, ~j, ~k, ~l, ~m, 628p, r, 639, 640, 656, 657, 672, 673, 688, 689, 705-708, 729, 730, 750a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, r, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~i obręb leśny Nowe Ramuki o powierzchni 1620,75 ha oraz obszar lasów, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olsztyn na lata 2005-2014, jako oddział leśny: 215 obręb leśny Olsztyn o powierzchni 29,49 ha, a także drogi, linie podziału powierzchniowego, rowy, bagna, łąki, grunty orne i tereny pod liniami energetycznymi znajdujące się w granicach ww. wydzieleń, 2) obszar wód obejmujących fragment rzeki Łyny zawierający odcinek o współrzędnych geograficznych (x - 599397, y - 647585) i (x - 598384, y - 641612) oraz jeziora: Ustrych, Jełguń, Galik i Oczko, 3) drogi zawierające odcinki o współrzędnych geograficznych (x - 599060, y - 645572), (x - 600459, y - 645546), (x - 601418, y - 642096).

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie ochrona procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych i wodnych; 2) zachowanie optymalnej struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnej z uwarunkowaniami siedliskowymi i wyróżnionymi w rezerwacie zbiorowiskami roślinnymi; 3) utrzymanie dotychczasowej różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji przyrody oraz w obrębie dominujących grup taksonomicznych roślin, zwierząt i grzybów w tym porostów; 4) zachowanie do celów naukowych i jako wartość historyczna pozostałości po XIX-wiecznych nasadzeniach gatunków obcego pochodzenia, występujących w postaci tzw. "gniazd Mortzfeldta"; 5) zachowanie stabilnych drzewostanów, odpornych na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 34052016-08-242036-08-23
2 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędówDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 35152016-09-05

Nie

 • 270,5100
 • 1415,2000
 • 134,0100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie