Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przytoń
 • 1984-07-01
 • 20,0400
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przytoń"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. Województwa Pomorskiego z 25 sierpnia 2014 r. Poz. 2866
2 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • człuchowski
 • Przechlewo (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą grunty Skarbu Państwa obejmujące grunty: Nadleśnictwa Niedźwiady, obręb Niedźwiady, wydzielenia: 379a, 379f oraz obręb Przechlewo, wydzielenia: 66a, 66f, 66j (3); Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - fragment rzeki Brdy - dz. ewid. 1396. Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu, w tym wydzieleń leśnych Nadleśnictwa Niedźwiady, obrębu Niedźwiady i obrębu Przechlewo oraz działek ewidencyjnych gminy Przechlewo zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. Przebieg granicy rezerwatu przedstawia mapa Nadleśnictwa Niedźwiady, obrębu Niedźwiady i obrębu Przechlewo, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia oraz mapa ewidencyjna gminy Przechlewo, obrębu Przechlewo stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Brdy płynącej w głębokim jarze wraz z kompleksem starych lasów bukowych i grądowych porastających zbocza doliny oraz lasów łęgowych w dnie doliny, z typową dla nich florą i fauną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 94/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przytoń" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 6, poz. 193

Nie

 • 20,0400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.