Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy nad Czerską Strugą
 • 1982-04-15
 • 17,1900
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wskazania drogi dla ruchu pojazdów w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki
 • Czersk (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska cisa.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Cisy nad Czerską Strugą”
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Cisy nad Czerską Strugą”
 • 17,1900