Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lipowy Jar
 • 1982-01-01
 • 49,5400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 29, poz.271

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 64 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lipowy Jar"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 2582012-01-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olecki
 • Kowale Oleckie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnych drzewostanów Puszczy Boreckiej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie