Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stasin
 • 1982-01-01
 • 24,4000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 29, poz. 2711981-12-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 1022002-01-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • Lublin
 • Lublin (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego z dużym udziałem brzozy czarnej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór