Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Retno
 • 1981-10-15
 • 33,6000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Retno"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 33342015-11-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Zbiczno (wiejska)
 • brak opisu tekstowego

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk grądowych o cechach zespołów naturalnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 61502018-12-052038-12-20

Nie

 • 19,3500
 • 14,0900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy