Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grodzisko Runowo
 • 1981-10-15
 • 29,8600
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grodzisko Runowo”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 30902017-08-29
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 09 1981 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • słupski
 • Potęgowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu lasu bukowego wraz z jego charakterystycznymi biocenozami, populacjami cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska słowiańskiego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku