Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sikórz
 • 1981-01-01
 • 217,4000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1980 r. Nr 30, poz. 171

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Rozporządzenie Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Sikórz"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 257, poz. 6598
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody SikórzDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 82532017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • płocki
 • Brudzeń Duży (wiejska)

Położenie otuliny

 • 580,8706

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie odcinka rzeki Skrwy oraz nadbrzeżnych zbiorowisk łęgowych i grądowych o charakterze naturalnym, z licznymi drzewami pomnikowymi oraz stanowiskami rzadkich roślin chronionych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody SikórzDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 81542017-09-262037-10-11

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody