Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kaliniak
 • 1979-12-01
 • 54,4100
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1979 r. nr 79, poz. 141

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • siedlecki
 • Korczew (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk grądowych i łęgowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin w runie.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór