Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mielno
 • 1957-09-28
 • 94,3300
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 85, poz. 5131957-11-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 Zarządzenie Nr 25/11 Regionalnego Dyrektora Środowiska w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mielno"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 214, poz. 33332011-08-04
3 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Mielno”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 60562017-09-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • koniński
 • Kazimierz Biskupi (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą oddziały 111, 112, 113 i 114 określone w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r., położone w leśnictwie Bieniszew, obrębie Kazimierz Biskupi.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie biocenoz naturalnych i półnaturalnych, składających się na krajobraz jeziora Mielno oraz otaczających je bagien, łąk i drzewostanów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mielno”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 11342017-02-07

Nie

 • 47,5700
 • 46,8600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu