Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Gaudy
 • 1957-02-22
 • 520,5600
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie Ministra Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 14, poz. 105

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmi. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Gaudy"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34342017-08-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • iławski
 • Susz (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz zespołów roślinności torfowiskowej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie