Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Koniuszanka II
 • 1978-11-01
 • 64,0600
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 33, poz. 126

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Koniuszanka II"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37132017-09-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • nidzicki
 • Nidzica (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie i ochrona walorów krajobrazowych przełomowego odcinka doliny rzeki Koniuszanki.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie