Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wojsławice
 • 1978-01-16
 • 96,6900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 43/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wojsławice" Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 180, poz. 14812010-06-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zduńskowolski
 • Zduńska Wola (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Poddębice na lata 2007-2016, na terenie leśnictwa Szadek, obrębu Bogdańce, jako oddziały: 270 b ÷ p, ~a ÷ ~g, 271 a, c ÷ g, i ÷ l, ~a ÷ ~h, 276 b, d ÷ g, ~a, ~c ÷ ~f, 277 a ÷ f, ~a, ~b, 278 a ÷ f, ~a, ~d, ~g, ~h

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemów leśnych o cechach grądu, łęgu jesionowo-olszowego oraz boru mieszanego z jodłą na północnej granicy zasięgu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi