Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Olszyny Rakutowskie
 • 1978-11-01
 • 174,6200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 33, poz. 126

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/18/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Olszyny Rakutowskie" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17952012-09-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • włocławski
 • Baruchowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest utrzymanie olsów i lasów łęgowych o charakterze naturalnym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/19/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszyny Rakutowskie" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17962012-09-122032-09-27

Nie

 • 165,4300
 • 9,1900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy