Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wronie
 • 1978-01-01
 • 68,7400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 33, poz. 126

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wronie”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28682016-08-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • wąbrzeski
 • Ryńsk (wiejska)
 • na terenie gminy Wąbrzeźno, lesnictwo Wronie, Oddz., pododdz.: 7 i, j, k, ~c 17 a, b, c, d, f, g, ~a, ~b 18 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, ~a, ~b 19 a, b, c, d, f, g, ~a, ~b 20 c, ~c, ~b

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu buczyny pomorskiej przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wronie”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 39372016-11-102036-11-07

Nie

 • 68,7400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy