Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stawy Raszyńskie
 • 1978-03-01
 • 155,1313
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 23 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody Stawy RaszyńskieBIP RDOŚ Warszawa2018-10-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 94522015-11-25
3 Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Raszyńskie"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 80, poz. 2555
4 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • pruszkowski
 • Raszyn (wiejska)

Położenie otuliny

 • 186,7400

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennego biotopu lęgowego wielu rzadkich gatunków ptaków oraz żerowisk i miejsc odpoczynku ptaków przelotnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 12 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie