Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz Szaniawskiego
 • 1977-09-01
 • 13,9312
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1977 r. Nr 19, poz. 1071977-08-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 68602001-12-12
2 Zarządzenie Nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia obszaru rezerwatu przyrody "Wąwóz Szaniawskiego"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 153, poz. 48732011-08-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • legionowski
 • Serock (miejsko-wiejska)
 • Działki ewidencyjne wchodzące w skład rezerwatu, obręb 11 Jadwisin: 54/1; 23/18; 53; 168; 55.

Położenie otuliny

 • 34,0300
 • Przebieg granicy otuliny rezerwatu określa mapa w skali 1:4 500 stanowiņca załņcznik nr 5 do zarzņdzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie drzewostanów o charakterze zbliżonym do naturalnego, odznaczających się różnorodnością zbiorowisk roślinnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie