Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sadkowice
 • 1977-05-15
 • 0,7000
 • stepowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1977 r. Nr 10, poz. 64

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie z dnia 17 maja 2019r. w sprawie rezerwatu przyrody SadkowiceDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 67472019-05-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • lipski
 • Solec nad Wisłą (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska roślin kserotermicznych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody SadkowiceDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 742019-01-032039-01-17

Nie

Zarządzanie

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody