Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kanał Kwiatowy
 • 1976-12-15
 • 3,1260
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1976 r. Nr 42, poz. 2061976-12-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Nr 22/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kanał Kwiatowy"Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2012 r. Nr 24612012-11-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • policki, gryfiński
 • Kołbaskowo (wiejska), Gryfino (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Kołbaskowo w powiecie polickim i gminy Gryfino w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych i błotnych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 81/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kanał Kwiatowy" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 119, poz. 21572007-12-052026-12-18

Nie

 • 0,0000
 • 3,1260
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie