Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kępa Redłowska
 • 1938-07-29
 • 121,9100
 • krajobrazowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 1938 r. o ochronie tworów przyrody na obszarze Kępy Redłowskiej w Gdyni Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 1938 r. Nr 23, poz. 271

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 27, poz. 283
2 Zarządzenie Nr 23/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru na Kępie Redłowskiej w Gdyni Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z. 2001 r. Nr 11, poz. 89
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska”
4 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie, obszar morski
 • Gdynia
 • Gdynia (miejska)
 • Północno zachodnia granica rezerwatu biegnie północną granicą działki nr 259/65 prostopadle do brzegu morskiego i schodów prowadzących na plażę z parkingu przy ul. Ejsmonda w Gdyni. Następnie biegnie podstawą skarpy do schodów stanowiących zejście z bulwaru nadmorskiego na plażę, tj. wschodnią granicą działki nr 259/65 i dalej północną granicą działki nr 292/65 obejmującej plażę. Stąd granica rezerwatu biegnie brzegiem morza wschodnią granicą działek nr 292/65, 131/7, 14/1, 13/1 50/1, 49/1, 48/1, 47/1, 46/1. Następnie granica rezerwatu biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 46/1 kierując się w górę wzdłuż ogrodzenia północnej granicy działki 44/1 i oraz północno-zachodniej granicy działki 13/1. Stąd zachodnią granicą tej działki prowadzi na południe do północnej granicy działki 34/12. Następnie granica rezerwatu zbliża się do rzeki Kaczej i biegnie południową granicą działki nr 32/2 ok. 350 m. Stąd kieruje się na północ biegnąc zachodnią granicą działki 32/2 i dochodzi do wschodniej granicy posesji przy ul. Huzarskiej 3 w Gdyni-Redłowie –działka nr 243/7. Stąd granica rezerwatu biegnie wschodnią krawędzią utwardzonego dojazdu do tej posesji na odcinku ok. 65 m i dalej na pół-noc wzdłuż lasu, omijając parking miejski i ogródki warzywne. Następnie granica rezerwatu biegnie wzdłuż lasu, zachodnią granicą działek nr 21/1 i 10/1 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 93/7 i kieruje się na Polankę Redłowską. W obrębie Polanki Redłowskiej granica rezerwatu biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 94/7 i 259/65, wzdłuż prawego skraju drogi gruntowej i chodnika prowadzącego do wejścia na schody wiodące na plażę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie unikatowego krajobrazu wybrzeża klifowego z kompleksem lasów bukowych, specyficznych procesów przyrodniczych zachodząch na styku lądu i morza, naturalnych zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin, w tym jarząbu szwedzkiego (Sorbus intermedia) stanowiącego relikt epoki lodowcowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 97, poz. 1897

Nie

 • 7,0000
 • 112,0000
 • 3,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór