Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Dobskie
 • 1976-07-01
 • 1833,2200
 • krajobrazowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1976 r. Nr 24, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 17, poz. 119
2 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmi. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • giżycki, węgorzewski
 • Giżycko (wiejska), Węgorzewo (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu polodowcowego głazowiska w utworach morenowych, krajobrazu Jeziora Dobskiego oraz miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór