Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Śnieżycowy Jar
 • 1975-05-01
 • 9,5200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty publiczne Monitor PolskiM.P, z 1975 r. Nr 11, poz. 64

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Rozporządzenie Nr 26/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 93, poz. 2295
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Śnieżycowy Jar"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 6470

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Murowana Goślina (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 8,9400

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowiska masowo występującej śnieżycy wiosennej Leucoium vernum.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu